Cnis

Cnis

Nyheder

Så vigtigt er arbejdsmiljøet for din virksomhed

Vores omgivelser påvirker os. Der er er lavet research, som viser, at et stærkt sammenhold mellem kollegaer og et godt arbejdsmiljø kan hjælpe med at opretholde effektiviteten på arbejdspladsen.  

I denne artikel bliver der givet en forklaring på: hvad arbejdsmiljøet er, hvordan man kan påvirke det, samt hvor du kan finde kurser for arbejdsmiljørepræsentanter.  

Hvad er arbejdsmiljøet? 

Arbejdsmiljøet kan splittes i to: 1. det psykiske arbejdsmiljø, og 2. det fysiske arbejdsmiljø. 

1. Det psykiske arbejdsmiljø 

Når folk omtaler arbejdsmiljøet, så mener de som regel det psykiske arbejdsmiljø. Her menes der den kultur, der er i virksomheden, samt det sociale fællesskab, som kan findes på arbejdspladsen. Det handler for det meste om sproget: hvordan snakker folk til hinanden, er der en ordentlig tone, kan folk få lov til at lave fejl uden at blive truet med at miste sit job? 

2. Det fysiske arbejdsmiljø 

Med det fysiske arbejdsmiljø menes der, om arbejdspladsen tager hensyn til og passer på deres ansattes fysiske sikkerhed og behov. Dette tilknyttes mest håndværk og andre fysisk hårde jobs, hvor kroppen hurtigt kan komme under stress. 

Det fysiske arbejdsmiljø er lige så vigtigt for motivationen og den ansattes velbefindende, samt om den ansatte har overskuddet til at udføre det arbejde de er bleven sat til. 

Det er en god ide at have en medarbejder på pladsen, som har noget viden indenfor dette område. Derfor bør man opsøge kurser for arbejdsmiljørepræsentanter. Sådanne kursuser kan du læse mere om her: https://arbejdsmiljoegruppen.dk/.  

Sådan kan et godt arbejdsmiljø positivt påvirke dine medarbejdere  

Det gode arbejdsmiljø handler altså om sproget, reaktionerne og sammenholdet. Disse tre ting er med til at påvirke effektiviteten og kvaliteten af arbejdet. Hvis du har det godt på arbejdspladsen, så føler du dig mere motiveret til at udføre dit arbejde, så godt som muligt. 

En måde at skabe det gode arbejdsmiljø på, er ved at sende en medarbejder til kurser for arbejdsmiljørepræsentanter, da de så kan få noget erfaring indenfor dette område, og hjælpe med at opretholde en god stemning på arbejdspladsen. 

Dette skal der til, for at man har et godt arbejdsmiljø 

Et godt arbejdsmiljø kan påvirke virksomhedens produktion. Her er der en liste over nogle få positive bivirkninger, som kan mærkes efter kort tid: 

  • Stemningen på arbejdspladsen vil være mere glad, hvis medarbejderne har et personligt forhold til kollegaerne. 
  • Hvis der er mindre stress, så vil tonen også blive mere blid hvilket vil undgå gnidninger mellem medarbejderne. 
  • Folk vil yde det mere på jobbet, hvis de føler, at de er en del af et team, som værdsætter deres arbejde. 
  • Det er nemmere at modtage og give kritik, hvis folk har det godt sammen. Dette er fordi folk kan separere det professionelle og personlige, og derfor ikke så nemt føler sig angrebet.  

For at skabe et godt fysisk og psykisk miljø på arbejdspladsen, så skal man sænke stressniveauet for medarbejderne, opfordre til en gode tone og stemning samt give folk mulighed for gode personlige relationer på arbejdspladsen. Dette kan man lære gennem kurser for arbejdsmiljørepræsentanter.