Cnis

Cnis

mindfulness
Livsstil Nyheder Oplevelser

Hvad er mindfulness, og hvad kan det bruges til?

Lad os starte med, hvad mindfulness ikke er: Det er ikke en buddhistisk meditation, som det tit hedder. Den eneste forbindelse mellem dette og Buddhisme er, at grundlæggeren af mindfulness har lært nogle buddhistiske meditationsformer. Sine erfaringer med disse brugte han senere til udviklingen af MBSR, som er det korrekte navn for mindfulness.

Der findes ikke en direkte oversættelse for begrebet. Det kan måske bedst oversættes med ”bevidst opmærksomhed”. For det er formålet med mindfulness: at være sig mest muligt bevidst om, og opmærksom på, hvad der foregår både i krop og sind og i omgivelserne.

Mindfulness som terapeutisk redskab

Mindfulness bruges generelt til forbedring af livskvalitet. Det gælder især for folk med kroniske smerter. Den eneste behandling der findes mod kroniske smerter er smertemedicin, dvs. opioider og nervemedicin. Disse har alvorlige bivirkninger, som i sidste ende kan blive lige så problematiske som de symptomer der skal behandles.

Det er et lidt vildledende begreb. Når det anvendes til terapi, hedder det faktisk MBSR – mindfulness baseret stress reduktion. Det har længe været kendt, at meditation virker afstressende. Alle lidelser, og især kroniske smerter medfører konstant stress. Ved at mindske stresset, bliver du bedre i stand til at takle smerterne.

Smertebehandling der går stik imod strømmen

Mindfulness må kun undervises af uddannede instruktører. Det er for at sikre kvaliteten og integritet. Det har vist sig meget effektiv i behandling af kroniske smerter og nogle psykiske lidelser. Men det kræver en konsekvent indsats. Hvis du vil lære det, skal du finde en certificeret mindfulness terapeut. Og så skal du afsætte 8 uger, hvor du konsekvent følger programmet og træner hver dag.

Det tager kun ca. 20 minutter for en terapi session.

meditation

Sådan fungerer det

Metoden bygger på noget som kaldes for ”bodyscan”. Du lægger dig i en afslappet position. Sørg for at der ikke kommer forstyrrelser. Hvis du vil, må du gerne lytte til afslappende musik. Men ikke noget der udløser emotioner, det ville bare forstyrre processen. Nu gælder det om at koncentrere din opmærksomhed. Begynd med at fokusere på vejrtrækningen. Kan du mærke hvordan luften fylder dine lunger når du ånder ind? Og hvordan brystkassen sænker sig og luften strømmer ud igennem luftrøret?

Mindfulness drejer sig om at være opmærksom. Gøre sig ting bevidst som du ellers ikke lægger mærke til.

Det næste trin er, at fokusere på kroppen. Nu skal du ”scanne” hele din krop igennem. Du begynder med tæerne og arbejder dig opad, en kropsdel ad gange. Du skal ikke gøre andet end at forestille dig den pågældende kropsdel og mærke efter hvordan den føles. På den måde når du til hovedet, hvilket afslutter bodyscan øvelsen.

Alle kan prøve en bodyscan

Denne øvelse virker meget afslappende og bagefter vil du føle velvære. Alle kan lære det. Bodyscan alene er ikke en MBSR behandling. Det er kun det første trin. Det er meget mere end bodyscan. Men hvis du prøver denne øvelse får du måske lyst til at lære mere om Mindfulness.