Cnis

Cnis

notartestamente
Nyheder

Testamenter: De tre grundlæggende typer 

Kun de færreste mennesker bryder sig om at tænke på døden. Dog er det vigtigt, at du på ét eller andet tidspunkt i løbet af dit liv overvejer, hvad der skal ske med de ting, du efterlader dig, når du ikke er her mere. I denne forbindelse er testamentet essentielt. 
 Hvis du endnu ikke har sat dig ind i, hvordan udformningen af et testamente foregår, er du ikke alene. Men du kan glæde dig ved, at processen egentlig ikke er specielt svær at forstå. Nedenfor gennemgår vi de tre grundlæggende former for testamenter: Vidnetestamente, nødtestamente og notartestamente

Vidnetestamente 

Når du laver et vidnetestamente, underskriver alene du og to uvildige vidner dokumentet. Et vidnetestamente findes kun i det ene eksemplar, som tilhører dig og bliver ikke officielt registreret nogen steder. 
 Konsensus om vidnetestamentet er, at det er den næstbedste løsning efter notartestamentet, og for at denne form for testamentet kan være gyldigt, skal det leve op til nogle forskellige krav. Først og fremmest er det en nødvendighed, at der er ikke ét men to vidner. Vidnerne må dertil ikke have nogen særlig interesse i testamentet; de skal være habile og myndige; de skal vær indforståede med, hvad de er ved at underskrive; og de skal begge underskrive testamentet på samme tidspunkt som dig. 
 Vidnetestamentets ulempe er, at det er ret nemt at få tilsidesat som ugyldigt. Derfor kan du, når du opretter et vidnetestamente, aldrig være 100% sikker på, at dine efterladenskaber rent faktisk går til dem, du udpeger. 

Nødtestamente 

Nødtestamentet kan oprettes i en nødsituation, og kun hvis du af den ene eller den anden grund er forhindret i at oprette et vidnetestamente eller et notartestamente i stedet for. I modsætning til de to andre testamentetyper, er der ikke nogen formelle krav til et nødtestamente. Du kan både skrive dine ønsker ned på et almindeligt stykke papir, som du underskriver, eller for eksempel lave en video eller sende en SMS. Det eneste, der betyder noget, er, at der ikke er nogen tvivl om, at det er dig, der har lavet testamentet. 
 Ethvert nødtestamente vil tre måneder efter oprettelsen blive ugyldigt, hvis du i mellemtiden har haft mulighed for at oprette én af de andre typer testamenter. 

Notartestamente 

Notartestamentet er den mest sikre testamenteform, der findes. Årsagen er, at alle notartestamenter bliver registreret i Central registret for Testamenter, og at du dermed er helt sikker på, at testamentet er og forbliver gyldigt. 
 Notaren, der påtegner dit testamente, når du har udarbejdet det, sidder i den byret, som du hører til. Når I skal have udarbejdet testamentet, møder du op, viser billedID og underskriver dokumentet foran notaren. Notaren beholder en kopi af testamentet, og dét betyder, at det vil være gyldigt, selv hvis du mister din egen kopi. 
 Med et notartestamente, behøver du ikke at frygte, at forsmåede arvinger forsøger at få fat i dine ting. Notarens underskrift dokumenterer hans eller hendes vurdering af, at du er habil nok til at oprette et testamente, og at dine ønsker gælder, selv når du ikke er her længere.