Cnis

Cnis

holdingselskab
Økonomi

Hvad betyder holdingselskab?

Et holdingselskab er en form for selskab, hvor det primære formål med selskabet er at eje aktier eller anparter i et eller flere driftsselskaber. Sagt med andre ord er et holdingselskab ikke noget typisk selskab. Når holdingselskaber bliver oprettet, kan de enten lade sig registrere som anpartsselskaber eller aktieselskaber. Der er altså ikke nogen mulighed for at lade holdingselskabet eje en personligt ejet mindre virksomhed eller en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes, at der i juridisk forstand sættes lighedstegn mellem den slags virksomheder og så virksomhedens ejer. Derfor bliver virksomhederne heller ikke anset som selvstændige enheder i juraens verden.

Hvordan opererer et holdingselskab?

Det, der kendetegner et holdingselskab, er, at selskabet typisk ikke har nogen form for produktion eller anden drift. Derfor vil du også opleve, at mange kalder selskabet for en passiv virksomhed. Andre vil også kalde selskabet for et moderselskab. I det tilfælde kaldes alle de selskaber, som moderselskabet investerer i, for datterselskaber. Den største fordel ved at opdele sine virksomheder på denne måde er, at økonomien i alle datterselskaberne ikke vil påvirke økonomien i moderselskabet. I hvert fald ikke direkte.

Hvis du gerne vil læse mere om holdingselskab, så er der utroligt meget information, der kan hjælpe dig på vej.

holdingselskab

Moderselskaber og moms

Noget, der virkelig adskiller moderselskabet fra datterselskabet er, at moderselskabet som udgangspunkt ikke betaler moms. Det er moderselskabet fri for, fordi det ikke har nogen produktion, drift eller omsætning. Derfor vil du, som ejer af et moderselskab, typisk heller ikke være nødt til at momsregistrere det. Hvis du begynder at udføre momspligtig aktivitet i moderselskabet, bliver du naturligvis nødt til at momsregistrere det.

Hvilke fordele er størst ved et moderselskab?

Når du opretter et moderselskab, vil du typisk få langt flere fordele end ulemper. Én af de største fordele er muligheden for at overføre overskud skattefrit. Hvis et af dine datterselskaber genererer overskud, kan du flytte overskuddet til dit moderselskab skattefrit. Hvis du derfor gerne vil starte et driftsselskab med en eller flere kompagnoner, vil det også være en klar fordel med at I opretter hver jeres moderselskab. Det giver jer nemlig mulighed for at overføre udbyttet fra driftsselskabet til jeres respektive moderselskaber. På den måde undgår I at betale skat af udbyttet.

Muligheden for at anvende rullende kapital

Når du har et moderselskab, får du også mulighed for at gøre brug af rullende kapital. Rullende kapital er, når du anvender kapitalindskuddet fra dit moderselskab til at dække kapitalindskuddet i et datterselskab. Når du opretter et selskab, skal der altid betales et beløb som kapitalindskud. Men når du har et moderselskab, har du muligheden for at videreføre kapitalindskuddet fra moderselskabet til driftsselskabet.

Hvilke ulemper er størst ved et moderselskab?

Mange folk synes, at den største ulempe ved et moderselskab er, at det bliver nødvendigt at stifte to selskaber. Det medfører for det første, at selskabsomkostningerne bliver højere end hvis der blot skulle oprettes ét selskab. En anden væsentlig ulempe for nogen er den øget administration. Den øget administration skyldes primært, at der skal udarbejdes årsrapporter for alle selskaberne.